Пресс-центр Пресс-релиздер

30.11.2016

Бурулкан Сарыгулованын «Жүрөктүн шыбыры» поэзия кечеси

“Роза Отунбаеванын демилгеси” эл аралык коомдук фонду “Поэзия кечелерин” өткөрүүнү улантат. Бул ирет поэзия сүйүүчүлөрдүн алдына акын Бурулкан Сарыгулова чыгат. Анын “Жүрөк шыбыры” деп аталган поэзия кечеси 2016-жылдын 16-декабрында саат 17.00дө Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук Филармониянын кичи залында өтөт.


Акын адам турмушунун өзү туйган тирүүлүк, тирилик, арзуу философиясын поэзиянын дирилдеген тили менен айтып берет. Бурулкан Сарыгулова Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Кичи-Жаргылчак айылында туулган. 1983-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университеттин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Алгачкы ырлары мектеп курагында жазылып, райондук, облустук, республикалык гезит-журналдарга, альманахтарга жарыяланып келген. Акындардын республикалык 1988, 1990-жылдардагы “Токтогул”, “Алыкулдун ак боз ат” фестивалдарынын лауреаты, “Сыр сандык”, “Жетелешкен жылдар” ыр жыйнактарынын автору. Жаңы ырлар жана котормолор жыйнагы басмага даярдалууда.


Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы, “Эл агартуунун отличниги” сыйлыктарынын ээси. Бурулкан Сарыгулова көп жылдан бери “Азаттык медиа” мекемесинин (“Азаттык” радиосунун) баш редактору кызматын аркалайт. Акын Бурулкан Сарыгулованын поэзия кечесин белгилүү акын Мирлан Самыйкожо алып барат.
ПОЭЗИЯГА

Көздөрдө күйүп турган,

Сүйдүрүп, сүйүп турган,

Тамырчы, табыпсың сен

Дартымды билип турган.

 

Азоосуң атырылган,

Бороонсуң сапырылган,

Сен пайда болгон кезде

Адашам акылымдан.

 

Кезимсиң жалындаган,

Сезимсиң тамырлаган,

Армансың көөдөндөгү,

Эч качан жазылбаган.

 

Булаксың табылбаган,

Жакутсуң тагылбаган.

Качан саа жетер экем,

О ырым, жазылбаган!


ЭНЕМЕ

Үн чыгарбайм, унчукпайсың сен дагы.

Жоолугуңа катат өзүн ак саамай.

Жалынычка түтпөйт картаң карегиң,

Тиктейм сени айтаар сөздү таба албай.

 

Асман түстүү, күн жыттанган көйнөгүң,

Өзүңө окшоп көрчү тосуп кеткенин.

Кучагыңа кулап түшкүм келсе да,

Кадам жерден бир өзүңө жетпедим.

 

Үмүттөрүң карып кетти канча ирет,

Мен жөнүндө күтүп элден жакшы кеп.

Акын болуп келет эле кызым деп,

Карай берип чаалыккандыр эки көз.

 

Көр тирликтин мыйзамына не арга,

Алпурушат күндө жаным жай албай,

Сени эмес, бүлөмдү ойлоп ар учур,

Бул жашоонун добулбасын кагам жай.

Кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп,

Санаасы мол, үмүтү зор энем ай.

Мага окшогон, сага окшогон пенденин,

Болбойт тура, жан биргеси баладай.

 

Үн чыгарбайм, унчупайсың сен дагы,

Маңдай-тескей турат окшош каректер.

Буйрук менен жолугушкан учурда,

Сагынычтар сайран куруп, жазат чер.

 

ТУУЛГАН КҮН

Өмүр – ирмем. Ирмеп коюп кирпикти,

Уйку күткөн узун түн да узады.

Буктун баарын шыкап алган ичине,

Узата албай жатам, бирок, ызаны.

 

Арта берип аткарылбас кыялды,

Эртеңдер бүт эскиргенин карасаң.

Аңтарылып турат мында көкүрөк,

Ара жолдо кышка айланып саратан.

 

Кечигүү да тагдыр чыгаар чийилген.

Анын дагы айта турган жообу бар.

Жакшылыкты жалгап коюп кеткиле,

Кечиккен мен, силер эмес, оо, жылдар.

 

Кайра айланып келсе деле бул сапар,

Баягы эле тагдыр жанда үргүлөөр.

Баягы эле мен жете элек бир кыял,

Үн-сөзү жок, күнөкөрдөй үлбүрөөр.

 

...Маалы кеткен тилек дале шыкаалайт,

Дагы ушунча өмүр алда барчылап.

Көңүлгө төп эмес ишке жыртылган,

Өмүр турат, үмүт турат жаркырак.

  

ФЕВРАЛДА

Өмүрүн дагы бир кыш сүрүп бүтүп,

Апакай карды көздөр сүйүп бүтүп,

Темгилдүү февралдын дөбөсүндө

Телмирген караан турат жазды күтүп.

 

Тарабай сагынычтын бурганагы,

Ызылдап узап барат кырдан ары.

Көп ирет мына ушинтип ашып кетти,

Сыр катып, жетелешкен жылдар ары.

 

Көрүнүп аппак кыштан көктөм артык,

Эңсөөлөр бу көөдөнгө батпай калкып,

Эч кимге сырын бербей турган менен,

Көкүрөк көктөм жакка барат тартып.

 

Бул ирет кабыл болуп калса деген

Бир каалоо көйдө турат орноп бекем.

Агарган саамай менен отсуз көздү

Быйылкы көктөм деги тааныр бекен?

 

Куюну кыш узатаар февралдын

Сапырып жатат минтип ойдун баарын,

Таптакыр эстегиси келбегендей

Кайрадан кышты карай жол улаарын…

 

ЖОЛДОГУ ОЙЛОР 

Калың кыш, тапталган жол жалгыз аяк,

Күнүгө мына ушинтип үйгө алпарат.

Катарда кар жамынган карт дарактар

Үргүлөйт. Үстүндө күн турат карап.

 

…Анда кар мындан дагы калың эле,

Биз кышка, ал да бизге байыр эле.

Сезимдер каныбызды удургутуп,

Чилдеге, борошого кайыл эле.

 

Кармашып колдор, дилде – аруу тилек,

Көөдөндө тыбырчылайт тентек жүрөк.

Ааламда сен, мен жана кышкы сүйүү,

Биз анда түк үшүгөн эмес элек.

 

Азырчы? Ызгаар аймап жамалымды,

Кыртылдак кар жүдөтүп таманымды,

Тонумду жиреп кирип коюнума,

Ушу суук быйыл абдан таба кылды.

 

Көңүлүм азыр, чыны, жукарып тур.

А кездин табы кетип, кыш калыптыр.

Бакытка ченеми жок эркелеген,

Биздин жол узак эле. Кыскарыптыр.

 

Сагыныч көзгө тартып карааныңды,

Келтирет улам артка карагымды.

Күндөргө ак мармардай жаркыраган,

Кылчаят элем билсем табаарымды.

 

 

 

САГЫНЫЧ

Кечикти жаз

экөөбүз көргөн жандай

жароокер,

жазы маңдай,

күлүңдөгөн,

кабагы түйүлбөгөн.

 

Кечикти жаз.

Буулуккан булут жакпай,

сирендин

жытын таппай

зеригүүдө

келалбай сезим күүгө.

Кечикти жаз.

Басылбай койду нөшөр.

Азалуу

жандан бетер

төгүлүүдө,

асман бүт сөгүлүүдө.

Реверанс (Мая Плисецкаяга)

 

Бийлеп жатат чимирилип.

Кудум ийик!

Бутунун учу жерге

Тийбей - тийип.

Колдору ырдап жатат!

Сыйкырчы! Сыйкыр талант,

Түгөнбөс! Өлбөс! Бийик!

Овация! Овация!

Реверанс!

Ак куу турат

Сахнада башын ийип!

 

Нефертити! Улуу бийчи

Бийик жүрчү!

Бир гана көрүүчүгө,

Башын ийчү.

Турмушта курч болду ал,

Тардыкка октой тийип,

Ачуу чындык үчүн күйдү.

«Большойдо» овация!

Ак куу бийи…

Ал ушул театрды,

Андагы элди сүйдү.

 

Жектеди өз заманын

Эне-атанын

Мекенди сүйгөнү үчүн

Ичкен канын!

«Эл душмандын» бийчи кызы

Кайгысын, ыза, кегин,

Чыгарды бийден баарын…

Кол чабуулар!

Тамшануулар!

Жандай көрдү

Сахнаны. Берди жанын.

 

“Чаар эне” дечү жеңем

Күкүмдү жебей жерип,

көп жеме уккан элем

чоң энемден.

“Антпе, шүк! Кесир болот!” –

Калтаарып картаң үнү,

Бырышып суук жүзү

Катуу урушчу.

Ансайын күлкүм келип,

Кебин жерип...

Эси жок балалыгым!

 

Чычкандан дан талашып,

Жан талашып, ийин казып...

Балалыгын

Жоготуп алгандыгын,

Үркүндө тээ илгери,

Кийин билдим...

Эсиме келгенде мен

Ошол энем

Жок эле. Эбак өлгөн!

Эсимде жат калганы –

Какшаал болду. Анан да

Текес, Турпан

Таптакыр түгөнбөгөн

Чоң энемдин кыйырсыз

жомогунан.

“Чаар эне” дечү жеңем,

Ооруган экен көрсө

чечек менен

Үркүндө байкуш энем.

  

Балалык циклинен

Өмүрдүн жеткенимде белесине,

Кайрадан келип алып сен эсиме,

Аалам бүт түккө арзыбай ушул азыр

Табынып турам сенин элесиңе.

 

Кечки саан убагы ошол эсиңдеби

Апамдын шапалагы кечиндеги…

Айды ээрчип бара жатып сүткө түшкөн

Мени сен көрүп бооруң «эзилгени»?

 

Тазасың, баео мүнөз ананайын,

Келесиң кыйналганда мага дайым,

Обочо туруп алып, анан эле,

Бар сенин жалтак-жалтак карамайың.

 

Көргөндө элесиңди жаным жыргап,

Билесиң тынчып менин каларымды.

Балалык, азыр сенин урматыңа,

Кубалап жатам, кара, санааны бу.

ХХХ

Мүрөктөй дүйнөң мага бейиш болуп,

Ойлорум каттап келет сага тынбай.

Мезгилим мени ээрчитип кетсе деле,

Кылчактайм кызыл дүйнөм санаа тынбай.

 

Чер жазып эргибедик кезегинде,

А дагы бир жазмыштын ченемидир.

Жомоктоп кыйырына жеткире албас,

Эскерүү болуп калдың сен эми бир.

 

Жазыксыз муңдуу бүлө азабына

Өз жандан артык түтүп, чындап күйдүк.

Аяндай алигиче ошол күндөр

Ыйманды бешенеме турат сүртүп.

 

Жол чырак болуп мага тартыласың,

Адашкан багытымды теске салаар.

Өмүргө ыроолонсо улуу бакыт,

Жашоого акысы бар сенде гана ал.

Жоголгон аялуу бир седебимдей,

Элесиң келет-кетет мунарыктап,

Ой менен ойрон кылып аралыкты,

Бүгүн мен карааныңа турам ыктап.

 

Асылы аз, азабы көп бул дүйнөдө,

Оюнга тойбодук биз балалыгым.

Өксүктүн изин суутуп алып кетсин,

Кел эми, ырдайлычы шамал ырын.

  

ПАРИЖ

Кан тамырдай чиеленген жолдордо,

Адашпай да, чаташпай да оң-солго

Миллиондор агып кирип-чыгышат,

Миллиондор ашык ушул борборго.

 

Париж! Париж! Пири мүлдө калаанын,

Делөөрүтөт сырдуу, сындуу карааның,

Миллиондор катарында жүрөм мен,

Таш жолуңа тийип-тийбей таманым.

 

Париж – Атыр! Париж – Мода! Арзуулар!

Коко Шанель! Маашырлануу, эргүү бар!

Кыялкечке жан азыктай кыналып,

Сыланат эх, сыйкыры күч ушул шаар!

 

Бальзак, Шопен, Эдит Пиаф мекени,

Сенден алган эргүү мага жетеби?

Ажырагым келбей турат, нетейин,

Бишкегиме жүрү, чогуу кетели…


ЖОЛДО 

Ар мезгилде аруулукка себепкер,

жол сакчысы мобул мырза теректер

сээп жаткан сары, кызыл, апарман

жалбырактан килем токуп жатат жер.

 

Теректер бүт бариктерин себелеп,

Кооздукка жык толуптур тегерек.

Машиналар зуулап өтүп жатышат,

Жолдо жаткан алтын күздү тебелеп.

 

Асман ачык. Күн чайыттай жаркырап,

Нур жамынган жалбырактар азгырат.

Сулуулукка сугум түшүп мен азыр,

Узай албай, токтоп калдым жалдырап.

 

 ЖОЛОН МАМЫТОВГО

Мен акынды ойлоп отурам,

Жан дүйнөмө жагып от улам.

Алоолонуп кетчү айлана

Ал окуган ырдын отунан.

 

Көзү мухит, өзү көл киши.

Дербиш эле. Ырдын дербиши.

Ага канча жаштар агылды,

Угуп ырын, келип көргүсү.

 

Көзү сүйлөп сөздөн биринчи,

Аны көргөн кыздар сүйүнчү.

Илебинен пирдин ыр төккөн

Солуп турган гүл да тирилчү.

 

Мажнун ырын угуп отурам,

Жаш акындан эргип окуган.

Качанкы ыр мазесин алып,

Ыйлап жатат акын-кошунам.


БИЗДИН КӨЧ 

Багыт болуп топурактуу чыйыр жол,

Энөө бойдон чыктык эле айылдан.

Дымагыбыз кылкылдаган кызыл өрт,

Келечекке жебе болуп сайылган.

 

Аалам биздин кол балага айланып,

Менчиктедик сан жолдордун бардыгын.

Элет анда эртеңдерге узаткан,

Түт келе албай илебине арзуунун.

 

Жолдор калды узун, кыска, азаптуу.

Анан тосту жамандык да, жакшылык.

Аруу кыял майтарылды өңдөнөт,

Биз тарапка келбей калды каткырык.

 

Бүлө күтүп, окуп, иштеп эл өңдүү,

Жол карытып, барбай калдык айылга.

Ишеничти энчи кылган балалык,

Күтөт дешет дале бизди айылда.

Жылдар жышып, күндөр чайып сезимди,

Өмүрүбүз өргө таяп баратат.

Өчөшкөнсүп жаштык бизден алыстап,

Айлар, жылдар жашыбызды санашат.

 

Унутууга кыял челген күндөрдү,

Умтулат да, улутунат акыл-эс.

Кудуреттүү бул дүйнөнүн барына,

Топук кылып сапар улайт биздин көч.

 

 Айла жок! Бактылуусуң!

Жорж Байрондон (котормо)

 

Айла жок! Бактылуусуң… минтип эми

Мага да бак табууга мезгил келди.

Ишенгин, сага деген ак тилегим

Дагы эле оргуп турат жүрөктө бу.

 

Табалап турат жолдуу күйөөң мени

Өзүнүн опол тоодой багы менен.

О жүрөк! Тыйып жатат жек көрүүмү,

Андагы сага деген сүйүү терең.

 

Балаңдын жылмайышы жүрөгүмдү,

Эзип ийе жаздады бир азда эле…

Өөп койдум элестеп бир өзүңдү,

Наристенин чынында күнөөсү эмне.

 

Түспөлү энесиндей. Бирок өзү

Келбетин атасынын тартып турду.

Көзүңдү көрүп анын көзүндөгү,

Эси жок махабатым балкып турду.

 

Кош, Мэри! Кошкун эми. Кетем демек.

Байланып бактылууга эмне арга?

Бөлүнүп тынганыбыз, бирок, керек

Сендик мен болуп калбаш үчүн кайра.

 

Ойлогом уят, намыс, мезгил деген,

Өткөндүн демин суутуп коебу деп.

Эгер сен аралыктан туюп-сезсең -

Оттомун жалындаган. А үмүт жок.

 

Жоошуттум өзүмдү акыр. Арга сынды.

Кутулдум мен баягы сезимимден.

Дирилдек жүрөгүмдү кайрат тыйды,

А нервим жукарган жок кезигүүдөн.

 

Издебе азыр антип менден такыр,

Аптыккан жүздү калдас, анан кызык.

Билсең сен, үн-сөзү жок дымып жатыр

Аргасы түгөнгөн бир караңгылык.

 

Тарт! Кетемин! Эзелки кыялымды

Таштайм. Албай чыгамын бу сапарга.

О жылдар түбөлүктүү! Жан кыярды.

Өл сезим! Же унутул караманча!

Акыркы жаңылыктар

18.07.2019

«Гений» радиоберүү: Мектеп бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөөдө көрсөткөн жыйынтыктары

“Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фонду менен Биринчи радионун биргелешкен “Гений” радиоберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында 2019-жылы мектепти аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн билим сапаты жана аларга түзүлүп жаткан шарттар тууралуу сөз болду.   Жалпысынан жалпы республикалык тестирлөөгө 44289 адам катышып, 62 пайызы босого баллдан өттү, бул тууралуу кененирээк радиоберүүнүн катышуучулары КР Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү ...
16.07.2019

Жайлоо өнүгүү борборлору жөнүндө документалдык тасма тартылууда

Үстүбүздөгү жылдын 23-27-июндарында Жалал-Абад жана Ош облусунун жайлоолорунда жайгашкан жайлоо өнүгүү борборлорунда тарбияланып жаткан балдар тууралуу белгилүү кинорежиссёр, сценарист, продюсер, «Кыргыз киносу» кинотеатрынын негиздөөчүсү, “Дарак ыры” тасмасынын режиссеру Айбек Дайырбеков документалдык тасма тартты. Тасмага алгачкылардан болуп Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы “Кызыл –Кыштак”, “Нур –Айым” жайлоо өнүгүү ...
15.07.2019

Барскоон жана Сузак айыл аймактарынын жумушчу топтору үч күндүк окутуудан (коучинг) өтүштү

Үстүбүздөгү жылдын 5-7- июлунда Ысык-Көл облусунун, Кара-Ой айылынын Ак-Бермет эс алуу үйүндө үч күндүк окутуу (коучинг) болуп өттү. Окутуунун максаты – эки пилоттук айыл аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын өнүктүрүү приоритеттерине миграция жана гендердик багытты жумушчу топтор жана эксперттер менен биргеликте киргизүү. Окутууга Барскоон жана Сузак айыл аймактарынын жумушчу топтору, гендер, миграция маселелери боюнча ...
11.07.2019

«Ынтымактуу конуштар» долбоор жазуу, аны жактоо боюнча иштешүүдө

Үстүбүздөгү жылдын 9-июлунда “Жаңы конуштарда социалдык жана гендердик теңчиликти бекемдөө аркылуу ынтымакты чыңдоо” долбоорунун алкагында пилоттук болуп кирген Бишкек шаарынын 10 жаңы конуштун жаш лидерлери, коомдук ден соолук комитеттеринин мүчөлөрү, муниципалдык аймактык башкармалыктардын башчыларынын орун басарлары, адистери менен бирге долбоор жазуу аны жактоо боюнча коучинг жолугушуу өттү. Пилоттук МАБ башчылары, өкүлдөрү, жаш лидерлер, ...
09.07.2019

Конкурс жарыяланат

КОНКУРС ЖАРЫЯЛАНАТ  Эко-Арт-Лагерь Кара-Кужур өрөөнү, Кочкор р/ну, Нарын обл 19-28- июль 2019-ж Катышуучуларды кантип тандап алабыз? Айлана-чөйрөнү коргоо, жаратылышка аяр мамиле кылуу жана ак илбирсти сактоо темасындагы макал-лакаптын негизинде сүрөт тартып жана ага аннотация жазып, аны: “Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фондунун электрондук дарегине 15.07.19 саат 17.00 чейин жибериниздер office@roza.kg Лагерь 12-15 жаш курактагы, жыйырма жаш улан ...
09.07.2019

«Ынтымактуу конуштар» долбоорунун катышуучулары стратегиялык план түзгөндү жана долбоор жазып жактаганды мыкты өздөштүрдү

4-7-июлдарда Ысык-Көлдө «Социалдык жана гендердик теңчиликти илгерилетүү аркылуу ынтымакты бекемдөө» долбооруна кирген Бишкектин 10 жаңы конушунун активдүү катышуучуларына “Долбоордун туруктуулугун камсыз кылуу боюнча стратегиялык пландоо” аттуу темада тренинг өтүлдү. Окутууга Ак-Ордо, Ак-Тилек, Ак-Бата, Бакай-Ата, Жеңиш, Калыс-Ордо, Көлмө, Мурас-Ордо, Рухий-Мурас, Эне-Сай конушунун жаш лидерлери жана коомдук ден соолук комитетинин мүчөлөрү ...
04.07.2019

Кыргызстанда активист-мигранттар үчүн жайкы үйрөтүү лагери өттү

2019-жылдын 27-июнунда USAIDдин "Адамдын укугу жана кадыр-баркы" долбоорунун алкагында мигранттар үчүн үч күндүк жайкы үйрөтүү лагери аяктады. Лагердин ишине он төрт мигрант болгон, коомдук лидер болууга жана коомдун өнүгүшүнө салым кошууга даяр болгон коомдук-активдүү жарандар катышты. Алардын ичинен он эркек жана төрт айым Чүй, Талас, Нарын жана Ысык-Көл облусунан келишти.   Үч күндүн ичинде лагердин катышуучулары өз укугун ишке ашыруудагы ...
30.06.2019

Ретриттин жүрүшүндө «Роза Отунбаеванын демилгеси» ЭКФнын миссиясы аныкталды

21-июндан 24-июнга чейин Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде КР экс-президенти, фонддун негиздөөчүсү Роза Отунбаеванын катышуусу менен «Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фондунун кызматкерлери үчүн ретрит өттү.   Фонддун командасы уюштуруучулук жана инсандык өнүгүү призмасы аркылуу өз ишин кайра жүктөөнү жана кайрадан аңдап-түшүнүүнү жүргүзүү максатында ретрит уюштурду. Иш-чара төмөнкүдөй багыттар боюнча жүргүзүлдү:   • Өзүн ...
28.06.2019

Ак-Ордо конушунун балдарына спорттук оюн аянтчасы салынды

Үстүбүздөгү жылдын 28-июнунда Бишкек шаарынын Ак-Ордо жаңы конушунда конуштун жаштарынын демилгеси менен балдар үчүн спорттук жана оюн аянтчасынын ачылыш аземи болуп өттү. Бул жаштардын демилгеси 2018-жылдын май айынан тарта Бишкектин 10 жаңы конушунда Бириккен Улуттар Уюмунун үч агенттиги: ЮНФПА/ЮНИСЕФ/УНП жана «Роза Отунбаеванын демилгеси» Эл аралык коомдук фонду менен биргелешкен «Социалдык жана гендердик теңчиликти илгерилетүү аркылуу ...
28.06.2019

Көлмө конушунда балдар үчүн оюн аянтчасы ачылды

Үстүбүздөгү жылдын 27-июнунда Бишкек шаарынын Көлмө жаңы конушунда конуштун жаштарынын демилгеси менен балдар үчүн оюн аянтчасынын ачылыш аземи болуп өттү. Бул жаштардын демилгеси 2018-жылдын май айынан тарта Бишкектин 10 жаңы конушунда Бириккен Улуттар Уюмунун үч агенттиги: ЮНФПА/ЮНИСЕФ/УНП жана «Роза Отунбаеванын демилгеси» Эл аралык коомдук фонду менен биргелешкен «Социалдык жана гендердик теңчиликти илгерилетүү аркылуу ынтымакты бекемдөө» ...
26.06.2019

Экс-Президент Р.И.Отунбаева БУУнун Баланын укугу боюнча конвенциясы кабыл алынышынын 30 жылдыгына арналган Улуттук форумга катышты

Кечээ, 25-июнда, БУУнун Баланын укугу боюнча конвенциясы кабыл алынышынын 30 жылдыгына жана КР бул конвенцияга кошулушунун 25 жылдыгына арналган Улуттук форум болуп өттү.   Иш-чарага Президент Сооронбай Жээнбеков, БУУнун Баланын укугу боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Рената Винтер, экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку Кеңештин Төрагасынын орун басары Аида Касымалиева, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, ЕСтин Кыргызстандагы ...

Издөө

Экс-президенттик институт

«Устат» долбоору

Мектепке даярдык көрүүчү жыл


School of Childhood

Садики на джайлоо

Gardens on jailoo

Балачак мектеби

School of Childhood

Билим фестивалы

«Эко-долбоор»

«Жылдыздар бөбөктөргө китеп окуйт»

КРда мектеп тамак-ашын ылайыкташтыруу

Балдар үчүн мастер-класстар

«Балдар филармониясы»

«Поэзия кечелери»

Биздин басылмалар

«Мекендештер»


mekendeshter-logo

«Бешик ырлары»


beshik-logo

Видео

Ключевые факторы успешности женщин в инновациях и технологиях

«Аларда кандай болду экен?»

«Фонддун долбоорлору»